IPMA patronem honorowym Konkursu!!!

Slide background

Czym jest IPMA?

International Project Management Association (IPMA) jest światową organizacją non-profit, wspierającą rozwój dyscypliny Project Management. IPMA zrzesza 55 stowarzyszeń członkowskich z całego świata i aktywnie promuje zarządzanie projektami wśród organizacji i grup interesu na całym świecie. Przyczynia się do wzrostu prestiżu profesji kierownika projektu poprzez certyfikację, przyznawanie nagród dla zespołów projektów i osób indywidualnych oraz wydawanie licznych publikacji na temat zarządzania projektami.

Uniwersalny, czterostopniowy system certyfikacji IPMA został opracowany jako proces ciągłego udoskonalania i rozwijania kompetencji project managera. Każdy kolejny stopień tego systemu łączy w sobie zweryfikowane kompetencje oraz rozwój samoświadomości.

Poziomy certyfikacji tworzą odpowiednią strukturę dla kształtowania ścieżek kariery oraz organizacyjnych modeli dojrzałości, a także dla programów rozwoju personelu pojedynczych osób, firm i innych organizacji. Ocena kandydata obejmuje 3 obszary kompetencji: behawioralne, techniczne oraz kontekstualne. Na ocenę składają się: samoocena kandydata, rozmowa indywidualna oraz wynik egzaminu pisemnego. Uwzględnienie cech osobowości kandydata czyni certyfikację IPMA wyjątkową. System certyfikacji umożliwia pracodawcy a także firmie dobranie właściwego project managera do odpowiedniego projektu, w oparciu o mocne strony kandydata.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat IPMA?

IPMA daje możliwość zdobycia certyfikatu na międzynarodowym poziomie, respektowanego m.in. przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Certyfikacja IPMA jest w Polsce dostępna od kilku lat, dlatego też jej uzyskanie wciąż budzi prestiż i pozwala wyróżnić się na rynku pracy. Z całą pewnością zdobycie certyfikacji IPMA może wesprzeć każdego specjalistę zarządzającego projektami w rozwoju jego kompetencji i zawodowych kwalifikacji, zapewnić bezpieczeństwo i wiarygodność w miejscu pracy oraz ułatwić znalezienie zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

www.ipma.pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Oficjalna lista nominowanych jest już dostępna!!!

Slide background

W zakładce Nominowani można już znaleźć oficjalną listę osób nominowanych w tegorocznej, XXII Edycji Konkursu Karole.

Kto z nich zdobędzie statuetkę? Odpowiedź już 9 maja

Kategoria Badania Marketingowe

Kategoria Biznesplan

Kategoria Innowacje i Planowanie Produktu

Kategoria Projekty Informatyczne

Kategoria Zarządzanie Produkcją

Kategoria Zarządzanie Przedsięwzięciami z Wykorzystaniem MS Project

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

GPN-T oficjalnym patronem Konkursu!!!

Slide background

Gdański Park Naukowo-Technologiczny objął patronat honorowy nad XXII Edycją Konkursu Karole!

Gdański Park Naukowo – Technologiczny jest rozwinięciem oferty inwestycyjnej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. To nowoczesny ośrodek wspierający rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w województwie pomorskim. Stanowi płaszczyznę współpracy dla podmiotów społecznych, gospodarczych, naukowo – badawczych oraz samorządowych w zakresie budowania, kształtowania przestrzeni informacyjnej oraz promowania nowych rozwiązań technologicznych.

Park koncentruje się przede wszystkim na branży biotechnologicznej, IT oraz energetyce. Jego głównym celem jest wsparcie wdrażania oryginalnych pomysłów, nowoczesnych technologii. Koncentruje się na współpracy tzw. złotego trójkąta: władzy, biznesu i nauki.

Zadaniem GPN-T jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służącej wzmocnieniu oraz wykorzystywaniu ich potencjału.

Park swoim lokatorom zapewnia usługi administracyjne, prawne, księgowe, doradcze, szkoleniowe,  a także zaplecze socjalne w postaci żłobka i przedszkola przyzakładowego. Niewątpliwą korzyścią dla firm zlokalizowany w GPN-T jest także DATA CENTER, dzięki której firmy nie muszą inwestować w budowę własnych serwerowni, zakup kosztownego sprzętu telekomunikacyjnego, ani ponosić kosztów ich utrzymania i szkolenia zespołu specjalistów odpowiedzialnych za eksploatację złożonych systemów informatycznych.

http://www.gpnt.pl/

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

PSSE patronem honorowym Konkursu Karole!!!

Slide background

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna objęła patronat honorowy nad Konkursem Karole 2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) obejmuje obecnie dwadzieścia dwie podstrefy o łącznym obszarze 1452,7403 ha. W strefach działalność gospodarcza może być prowadzona na peryferyjnych zasadach, a co za tym idzie oferuje wyjątkowe możliwości inwestowania w Polsce północnej.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna to IDEALNE MIEJSCE DO INWESTOWANIA

http://www.strefa.gda.pl/pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Pomorski Klub Biznesu patronem honorowym KAROLI!!!

Slide background

Kolejnym patronem honorowym tegorocznej edycji Konkursu Karole jest Pomorski Klub Biznesu!

PKB to organizacja przedsiębiorców, zarówno osób jak i firm, promująca działalność swoich członków, popierająca przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową, jak również prezentująca opinie członków Klubu na forum publicznym, kształtując zasady etyki "dobrego przedsiębiorcy"

Klub stawia sobie za cel szeroko pojęte działania lobbingowe na rzecz Pomorza. Realizując swoje cele Klub współpracuje z innymi organizacjami: państwowymi, społecznymi, prywatnymi i wybitnymi osobistościami, z kraju i zagranicy, aby wzbogacić doświadczenia swoich członków i zbliżyć się do osiągnięcia podstawowych zadań Klubu. 

www.pomorskibiznes.org

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone