PBS Złotym Patronem kategorii Badania Marketingowe!!!

Slide background

Instytut PBS jest największą polską firmą badawczą. Oferujemy pełen zakres badań opinii i rynku we wszystkich technikach ilościowych i jakościowych. Do grona naszych największych klientów należą wiodące firmy z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, finansowej, edukacyjnej oraz dóbr szybkozbywalnych (FMCG) i trwałych. PBS kontynuuje także aktywność w dziedzinie badań społecznych, prowadząc projekty z zakresu rynków pracy, badania nastrojów społecznych oraz ewaluacje programów społecznych.

PBS jest członkiem założycielem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) — branżowej organizacji zrzeszającej czołowe polskie firmy badawcze. Od początku uczestniczymy w najważniejszej inicjatywie OFBOR — Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów skupionej na określeniu i egzekwowaniu najwyższych standardów realizacji badań. PBS posiada certyfikaty PKJPA we wszystkich kategoriach.

PBS jest także członkiem Business Centre Club (BCC) i posiada rekomendację tej organizacji.

www.pbs.pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

WRS ZiE Złotym Partnerem Konkursu!!!

Slide background

Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej jest Złotym Partnerem Konkursu KAROLE!!!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

APN PROMISE Złotym Partnerem KAROLI!!!

Slide background

Grupa APN PROMISE jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla dużych i średnich przedsiębiorstw, administracji publicznej i służby zdrowia.

Podstawowymi składnikami tych rozwiązań są:

  • licencje oprogramowania
  • usługi wdrożeniowe i konsultingowe
  • usługi szkoleniowe
  • audyty IT i usługi SAM
  • sprzęt
  • wsparcie techniczne (help desk)

Jako dostawca licencji Promise jest partnerem m.in. Microsoft, Symantec, VMware, Citrix, ESET i Kaspersky. Jako partner Microsoft o statusie Large Account Reseller (LAR) Promise posiada uprawnienia do obsługi umów licencyjnych Enterprise Agreement (EA), Enrollment for Application Platform (EAP), Enrollment for Core Infrastructure (ECI) i Select Plus. Usługi wdrożeniowe Promise obejmują technologie Microsoft, Citrix, NetApp, Symantec, VMware. Promise posiada status Microsoft GOLD Partner w 4 kategoriach i status Silver w 7 kategoriach.

Usługi szkoleniowe Promise realizuje w ramach centrum kompetencyjno-szkoleniowego Centrum Edukacyjne Promise. Kalendarz szkoleń, warsztatów i konferencji ustalany jest w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych klientów. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów-praktyków biorących regularny udział w pracach wdrożeniowych Promise. Centrum Edukacyjne Promise realizuje vouchery szkoleniowe Software Assurance. Jest także ośrodkiem egzaminacyjnym Prometric.

Jako firma audytorska Promise posiada autoryzacje Microsoft, Autodesk i Adobe. Posiada także uprawnienia do realizowania usług Software Asset Management.

Dopełnieniem oferty Promise jest informatyczna literatura fachowa tłumaczona i dystrybuowana przez nasze wydawnictwo. Obecnie w ofercie znajduje się blisko 100 tytułów Microsoft Press po polsku i ponad 500 tytułów angielskich wydawnictw Microsoft Press, O'Reilly, Pragmatic, Bookshelf, Rocky Nook, Wiley i McGraw-Hill.

www.ksiazki.promise.pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ATENA Złotym Partnerem kategorii Projekty Informatyczne!!!

Slide background

Atena projektuje, wdraża i integruje kompleksowe systemy informatyczne dla biznesu.
Specjalizuje się w zarządzaniu dużymi projektami wdrożeniowymi.

Doskonaląc metody wdrożeniowe, Atena czerpie z doświadczeń i kompetencji zdobytych podczas pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami IT dla wielu firm i instytucji w Polsce. Ze zrozumieniem specyfiki każdej z nich, opracowuje własne rozwiązania „pod klucz" z zakresów back-office, front office, middleware oraz business intelligence. Ponadto jest partnerem światowych liderów IT, w tym SAP i Microsoft.

Spółka działa od 1991 roku. Od początku jest związana z Sopotem i grupą towarzystw ubezpieczeniowych Ergo Hestia. W ciągu dwóch dekad sektor ten przeszedł potężne zmiany, w każdej sferze swojej działalności. Aktywnie uczestniczyła w nich także Atena, angażując się w technologiczne aspekty rozwoju biznesu asekuracyjnego.

Atena wypracowała własną metodologię współpracy z klientem. Jej zespół nauczył się rozpoznawać, nazywać i rozumieć procesy biznesowe. Dąży do perfekcji w zarządzaniu kompleksowymi projektami. Wysokie kompetencje w tej dziedzinie gwarantują, że wdrożenie najbardziej zaawansowanego przedsięwzięcia informatycznego może przebiegać bezpiecznie, terminowo, doprowadzając do realizacji założonych celów.

www.atena.pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Pomorska Izba Rzemieślnicza MiŚP patronem honorowym KAROLI!!!

Slide background

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest spadkobiercą tradycji a jednocześnie kreatorem współczesnego , nowoczesnego wizerunku Rzemiosła. Jako organizacja samorządu gospodarczego i zawodowego działa w Gdańsku od 1945r., reprezentując przed władzami publicznymi ponad dwa tysiące małych i średnich przedsiębiorstw. Jest najstarszą i największą organizacją przedsiębiorców województwa pomorskiego.

Od 1950 roku siedzibą rzemiosła gdańskiego jest zabytkowy Dom Rzemiosła w Gdańsku przy ulicy Piwnej, który został wybudowany ze środków rzemieślników i przy pomocy państwa polskiego. Członkami Izby jest 25 cechów rzemiosł, 4 spółdzielnie rzemieślnicze oraz firmy sektora MSP. Organizacje rzemiosła mają siedziby we wszystkich powiatach województwa pomorskiego.

Od wielu lat Izba szczególnie dużo uwagi poświęca ułatwianiu przedsiębiorcom dostępu do wiedzy w zakresie kierowania firmą. Realizuje zadania zorientowane na tworzenie nowych miejsc pracy. W oparciu o własną bazę, środki finansowe oraz kadrę dydaktyczną, we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy prowadzi szkolenia dla dorosłych, przekwalifikowujące oraz dokształcające, organizowane w sposób indywidualny i grupowy.

Bardzo ważnym kierunkiem działalności Izby jest oświata zawodowa. Izba współpracuje z cechami w zakresie szkolenia uczniów, organizując egzaminy sprawdzające, czeladnicze i mistrzowskie. Przy Izbie działa 45 komisji egzaminacyjnych, których członkami są wysoko wykwalifikowani rzemieślnicy. Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie potwierdzone są pieczęcią z Godłem Państwa. Dokumenty te są honorowane oraz wysoko cenione również poza granicami kraju.

Pomorscy rzemieślnicy, członkowie Izby Rzemieślniczej, dają ok. 20 000 miejsc pracy. W zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w naszej izbie zatrudnionych jest blisko 6000 pracowników młodocianych, którzy jednocześnie poprzez pracę i naukę zdobywają kwalifikacje w 45 zawodach. Najpopularniejsze zawody to mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, stolarz, elektryk i cukiernik. Jako jedna z niewielu izb w Polsce prowadzi własny zespół szkół zawodowych o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł. W ciągu pięciu lat funkcjonowania szkoły podwoiła ona liczbę z 300 do ponad 600.

Izba Rzemieślnicza jest aktywnym członkiem Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia.  

Wspólnym celem jest stworzenie lepszych możliwości rozwoju i podniesienie konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym. Członkowie wspaniale ukazują, że rzemiosło skutecznie łączy tradycję z nowoczesnością, która jest gwarantem przyszłych sukcesów.

Działalność Izby i zrzeszonych w niej firm była wielokrotnie nagradzana i wskazywana jako przykład dobrych praktyk. Jednym z ważniejszych odznaczeń jakie Izba otrzymała jest Medal SINT SUA PRAEMIA LAUDI, prestiżowe wyróżnienia w uznaniu zasług we współpracy z samorządami lokalnymi, które otrzymaliśmy w dniu 16 października 2001r. z rąk Wojewody Pomorskiego.

Za zasługi dla Gdańska Izba została uhonorowana przez Kapitułę oraz Radę i Zarząd Miasta Gdańska Medalem Księcia Mściwoja II. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest członkiem Parlamentu Hanzeatyckiego. 

logo_rzemioslo

www.pomorskaizba.pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone