POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI – Zacznij od KAROLI

plakat - Karole 2015

 

A Ty stworzyłeś jakiś ciekawy projekt? Zapytaj prowadzącego czy nominował Twoją pracę!!! A może relizowałeś projekt, wydarzenie, spotkanie poza naszymi 6 sztywnymi kategoriami? Jeśli tak, zgłoś swój zespół do nowej kategorii – PROJEKT DLA ŚRODOWISKA AKDEMICKIEGO

CZEKAMY na Twoje zgłoszenie!!!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Prezydent Miasta Sopot – Patronem Honorowym konkursu KAROLE 2015

Slide background

SOPOT

„Sopot to pod każdym względem miasto niezwykłe – mieszkańcy korzystają z ogromnej ilości wydarzeń kulturalnych, turystów zachwyca niepowtarzalna atmosfera, a osoby prowadzące tu działalność cieszy najlepsza w trójmieście lokalizacja. Jednak dla mnie Sopot to przede wszystkim wspaniali ludzie, którzy wybrali to miejsce do życia, współtworzą miasto i czują się w nim szczęśliwi.

Od wielu lat dokładamy wszelkich starań, aby Sopot stawał się coraz piękniejszy, przyjaźniejszy dla mieszkańców i ekologiczny. Jesteśmy gminą, która najlepiej wykorzystała środki unijne za co zostaliśmy wielokrotnie nagradzani. Chcemy aby Sopot był miastem prawdziwie europejskim – za cel stawiamy sobie najwyższą jakość życia i pracy w Polsce. Osobiście cieszy mnie fakt, że Sopot stał się miejscem spotkań – jest często wybieranym miejscem konferencji, spotkań biznesowych i prywatnych.”

Jacek Karnowski

www.sopot.pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Marszałek Województwa Pomorskiego obejmuje patronat honorowy nad Karolami!!!

Slide background

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk objął patronat honorowy nad XXIII Edycją Konkursu Karole.

www.urzad.pomorskie.eu

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Pomorska Izba Rzemieślnicza MiŚP patronem honorowym KAROLI!!!

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest spadkobiercą tradycji a jednocześnie kreatorem współczesnego , nowoczesnego wizerunku Rzemiosła. Jako organizacja samorządu gospodarczego i zawodowego działa w Gdańsku od 1945r., reprezentując przed władzami publicznymi ponad dwa tysiące małych i średnich przedsiębiorstw. Jest najstarszą i największą organizacją przedsiębiorców województwa pomorskiego.

Od 1950 roku siedzibą rzemiosła gdańskiego jest zabytkowy Dom Rzemiosła w Gdańsku przy ulicy Piwnej, który został wybudowany ze środków rzemieślników i przy pomocy państwa polskiego. Członkami Izby jest 25 cechów rzemiosł, 4 spółdzielnie rzemieślnicze oraz firmy sektora MSP. Organizacje rzemiosła mają siedziby we wszystkich powiatach województwa pomorskiego.

Od wielu lat Izba szczególnie dużo uwagi poświęca ułatwianiu przedsiębiorcom dostępu do wiedzy w zakresie kierowania firmą. Realizuje zadania zorientowane na tworzenie nowych miejsc pracy. W oparciu o własną bazę, środki finansowe oraz kadrę dydaktyczną, we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy prowadzi szkolenia dla dorosłych, przekwalifikowujące oraz dokształcające, organizowane w sposób indywidualny i grupowy.

Bardzo ważnym kierunkiem działalności Izby jest oświata zawodowa. Izba współpracuje z cechami w zakresie szkolenia uczniów, organizując egzaminy sprawdzające, czeladnicze i mistrzowskie. Przy Izbie działa 45 komisji egzaminacyjnych, których członkami są wysoko wykwalifikowani rzemieślnicy. Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie potwierdzone są pieczęcią z Godłem Państwa. Dokumenty te są honorowane oraz wysoko cenione również poza granicami kraju.

Pomorscy rzemieślnicy, członkowie Izby Rzemieślniczej, dają ok. 20 000 miejsc pracy. W zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w naszej izbie zatrudnionych jest blisko 6000 pracowników młodocianych, którzy jednocześnie poprzez pracę i naukę zdobywają kwalifikacje w 45 zawodach. Najpopularniejsze zawody to mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, stolarz, elektryk i cukiernik. Jako jedna z niewielu izb w Polsce prowadzi własny zespół szkół zawodowych o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł. W ciągu pięciu lat funkcjonowania szkoły podwoiła ona liczbę z 300 do ponad 600.

Izba Rzemieślnicza jest aktywnym członkiem Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia.  

Wspólnym celem jest stworzenie lepszych możliwości rozwoju i podniesienie konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym. Członkowie wspaniale ukazują, że rzemiosło skutecznie łączy tradycję z nowoczesnością, która jest gwarantem przyszłych sukcesów.

Działalność Izby i zrzeszonych w niej firm była wielokrotnie nagradzana i wskazywana jako przykład dobrych praktyk. Jednym z ważniejszych odznaczeń jakie Izba otrzymała jest Medal SINT SUA PRAEMIA LAUDI, prestiżowe wyróżnienia w uznaniu zasług we współpracy z samorządami lokalnymi, które otrzymaliśmy w dniu 16 października 2001r. z rąk Wojewody Pomorskiego.

Za zasługi dla Gdańska Izba została uhonorowana przez Kapitułę oraz Radę i Zarząd Miasta Gdańska Medalem Księcia Mściwoja II. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest członkiem Parlamentu Hanzeatyckiego.

logo_rzemioslo

www.pomorskaizba.pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

PSSE patronem honorowym Konkursu Karole!!!

Slide background

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna objęła patronat honorowy nad Konkursem Karole 2014

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) obejmuje obecnie dwadzieścia dwie podstrefy o łącznym obszarze 1452,7403 ha. W strefach działalność gospodarcza może być prowadzona na peryferyjnych zasadach, a co za tym idzie oferuje wyjątkowe możliwości inwestowania w Polsce północnej.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna to IDEALNE MIEJSCE DO INWESTOWANIA

http://www.strefa.gda.pl/pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone