Magazyn studencki płyń POD PRĄD patronem medialnym!

Slide background

ZROZUMIEĆ WIĘCEJ

Magazyn studencki „płyń POD PRĄD” uwzględniając potrzeby studentów, kreuje, inspiruje, pobudza, edukuje, informuje i pomaga odnaleźć własną wartość, nadzieję, sens i cel w codzienności.

Magazyn jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim rozdawanym na uczelniach i w akademikach. Najbardziej jest znany z wydawania raz w roku numeru specjalnego o nazwie STARTER skierowanego do studentów pierwszego roku.

Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie.

„płyń POD PRĄD” powstało w 1997 roku z inicjatywy grupy studentów z Politechniki Gdańskiej. Pierwszy numer gazety był powielony na ksero w ilości 500 egzemplarzy.

Obecnie nakład dochodzi do 40 000 egzemplarzy i jest rozdawany na uczelniach wyższych pięciu miast akademickich: Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Warszawie.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Termin i miejsce gali już znane!

Tegoroczna Edycja Konkursu Karole, wzorem lat ubiegłych, odbędzie się tradycyjnie w Dworze Artusa już
w piątek 9 maja 2014 !!!

Rezerwujcie terminy w swoich kalendarzach ;)

Dwor Artusa

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone