Nasz patron

Prof. Karol Adamiecki (1866-1933)


Polski ekonomista. Jedna z najbardziej interesujących postaci polskiego życia gospodarczego dwudziestego wieku. Współtwórca nauki organizacji i zarządzania. Inżynier. Profesor Politechniki Warszawskiej. 1925 organizator Instytutu Naukowej Organizacji Pracy w Warszawie. Wprowadził podstawowe zasady teoretyczne z dziedziny nauki organizacji i zarządzania (prawo harmonii doboru, harmonia działania organów pracy zbiorowej, optymalnej produkcji).

Główne prace (wydane pośmiertnie): O istocie naukowej organizacji  (1938), Harmonizacja pracy (1948).

 

 

Dane personalne

 • Imię i nazwisko: Karol Adamiecki
 • Data urodzenia: 18.03.1866
 • Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
 • Narodowość: polska

Przebieg edukacji

 • Instytut Technologiczny w Petersburgu: stopień inżyniera-technologa w 1891r.
 • Wyższa Szkoła Rzemieślnicza w Łodzi (szkoła średnia): ukończenie z odznaczeniem

Praca zawodowa

 • 1925-1933 – Instytut Naukowej Organizacji – dyrektor
 • 1922-1933 – Politechnika Warszawska [Katedra Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych] – kierownik katedry
 • 1919-1922 – Politechnika Lwowska – wykładowca
 • 1915-1918 – Lilpop, Rau i Loewenstein Kremieńczug (Rosja) – stały doradca techniczny
 • 1911-1915 – Własne biuro techniczne w Warszawie – właściciel i dyrektor
 • 1907-1911 – Zakłady Ceramiczne "Korwinów" – dyrektor
 • 1906-1907 – Bogusławskie Zakłady Hutnicze (Ural) – doradca
 • 1906 – Ostrowieckie Zakłady Hutnicze – dyrektor
 • 1901-1906 – Walcownia Rur i Żelaza w Jekaterynosławiu – dyrektor techniczny
 • 1898-1901 – Zakłady Hartmana w Ługańsku (Rosja) – szef oddziału walcowni
 • 1895-1898 – Huta Bankowa w Dąbrowie Górniczej – asystent szefa oddziału walcowni
 • 1891-1895 – Huta Bankowa w Dąbrowie Górniczej – rysownik w biurze technicznym​​

Osiągnięcia na polu nauki i organizacji

Teoria harmonizacji - w pracy zbiorowej największy wynik ekonomiczny zależy równocześnie od: doboru stanowisk pracy; relacji dotyczących środków, ludzi, maszyn, materiałów, surowców; dokładnego uzgodnienia czasów działania ludzi, maszyn, urządzeń; doboru środków na stanowiska robocze (ludzi, maszyn, urządzeń, materiałów, surowców)

Harmonogramy Adamieckiego - graficzne wykresy przebiegu produkcji w czasie, ujawniają brak synchronizacji i harmonii w doborze środków i działań, umożliwiają eliminację przestojów i oczekiwań

Zestaw praw ekonomicznych (podstawowe prawa nauki organizacji) – połączenie prawa harmonii z prawami podziału i koncentracji, działają one niezależnie od woli ludzi i rządzą ich działalnością niezależnie od celów, do których zmierzają

Prawo wzrastającej (optymalnej) produkcji - pozwala określić charakterystykę ekonomiczną każdego organizmu wytwórczego, zwraca uwagę na koszt czasu, nazywany "najdroższym czynnikiem produkcji"

Cykl organizacyjny – (określenie celu działania, przygotowanie środków, wykonanie i kontrola) – włączenie do praw i zasad nauki organizacji sformułowanego przez H. Le Chateliera cyklu organizacyjnego

Prawo inercji przyzwyczajeń i prawo przekory - we wszystkich przypadkach, gdy mamy do czynienia z pracą ludzką wprowadzania ulepszeń organizacyjnych powinno odbywać się stopniowo, w przeciwnym razie muszą nastąpić straty na pokonanie oporów

Ciekawostka

Adamiecki jako "poprzednik Taylora" 

Adamiecki, wygłaszając w Jekaterynosławiu swój referat w lutym 1903 roku, wyprzedził, w głoszeniu zasad naukowej organizacji pracy, Taylora ("guru zarządzania"), którego książka Shop Management została wydana w marcu 1903 roku, a więc miesiąc po referacie Adamieckiego.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone